Films & Webinars

In de informatieve films van de Simar software programma’s, wordt stap voor stap toegelicht hoe de verschillende mogelijkheden binnen een programma optimaal kunnen worden toegepast.
Deze films zijn onderverdeeld in de volgende hoofdgroepen: